Travel Facility Center

Als reisondernemer aangesloten bij Face2Face Travel kun je gebruik maken van het Travel Facility Center. Wat dat precies inhoudt lees je hieronder! Daarnaast geniet je van enkele andere belangrijke voordelen; je beheert je eigen tijd en maakt je eigen persoonlijke financiële doelstelling. Ons concept lijkt op de overige concepten en organisaties binnen de reisbranche, maar er zijn toch enkele belangrijke verschillen.

Travel Facility Center
Binnen onze organisatie hechten wij een grote waarde aan onze vastgelegde principes, die uitgebreid zijn opgenomen in ons businessplan en ons handboek. Deze krijg je opgestuurd vanuit het Travel Facility Center. Wij ervaren jouw participatie in ons concept als bijzonder waardevol. Wij bouwen gezamenlijk onze toekomst. Jouw inbreng, feedback, kennis en inzet bepalen onze koers.

Come on board!

Face2Face Travel en de ANVR

Face2Face Travel is als retailorganisatie en touroperator lid van de ANVR (Deelnemersnummer 3193). Als lid van de ANVR is Face2Face Travel gebonden aan strenge normen. De ANVR is een internationaal erkende overkoepelende belangenorganisatie voor de reisbranche en vertegenwoordigt ongeveer 85% van de Nederlandse reisbureau- en reisorganisatie ondernemingen.

Voor de ANVR Reisorganisatie voorwaarden klik hier

Travel Facility Center 036 5488 288

Face2Face Travel is aangesloten bij het SGR

Face2Face Travel is als retailorganisatie en touroperator aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Reisgelden (Deelnemersnummer 3.252).

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze internetsite www.face2facetravel.nl  gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Op alle onze overeenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van het Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij SGR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan SGR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.sgr.nl

Communicatie Sales & Training

Dagelijkse mededelingen van de directie of van de afdeling support en ondersteuning. Minimaal zes keer per jaar vindt de reguliere vergadering met alle reisondernemers plaats. Touroperators hebben speciale aanbiedingen voor Travel Managers. Ook bieden zij verschillende studiereizen aan.

De Travel Manager of Travel Organizer is een zelfstandige ondernemer en hierdoor geen zelfstandige deelnemer van het Stichting Garantiefonds Reisgelden of de ANVR, echter vallen alle geboekte reizen van de Travel Manager aan derden, onder de regeling van het SGR, omdat Face2Face Travel wel deelnemer is van SGR/ANVR. De Travel Manager werkt hoofdzakelijk zelfstandig en kan/mag zelf besluiten nemen betreffende eventuele verkoopinspanningen. Deze zijn niet gerelateerd aan een minimumeis.

Marketing

Ondersteuning van heet Travel Facility Center voor alle marketing activiteiten. Je ontvangt een pakket persoonlijke flyers en een eigen persoonlijke website omgeving. Draagbaar standmateriaal voor individueel gebruik is beschikbaar, evenals reclame en promotiemateriaal om de naamsbekendheid van je onderneming te doen vergroten.

Assortiment

Als reisondernemer van Face2Face Travel profiteer je van de mogelijkheden om alle in Nederland gevestigde touroperators en overige leveranciers in de reisbranche te kunnen verkopen. Autoverhuur, verzekeringen en een uitgebreide keuze aan hotels wereldwijd zijn door Face2Face Travel gecontracteerd, die kun je meenemen in het aanbod naar je klanten. Face2Face Travel is tevens leverancier van de bekendste Duitse touroperators, ook hebben wij contracten met enkele Belgische touroperators. Face2Face Travel beschikt tevens over een eigen touroperator afdeling, hier maken wij direct contracten met DMC’s (Destination Management Agency’s) wereldwijd.

Administratie

Support en controlling:  Vanuit het Travel Facility Center in Almere. Verschillende administratieve handelingen worden centraal verzorgd. Belangrijke zaken als afspraken en tijdelijk ontvangst van reisbescheiden worden geagendeerd. Provisieafspraken blijven geldig tot het vertrek van je laatst geboekte klant.

Technologie: Je kunt gratis gebruik maken van de online trainingen. Technische ondersteuning is gewaarborgd. Dagelijkse up-to-date rapportage van de omzet en agenderingen (alleen bij full-service). Centraal opgebouwde gezamenlijke en persoonlijk vastgelegde elektronisch bibliotheek, wereldwijde toegang tot je klantenbestand, klantafspraken en wensen.

Algemene Ondersteuning

Het Travel Facility Center biedt algemene ondersteuning. Er wordt een meerdaagse introductie en trainingsprogramma aangeboden, een startpakket met persoonlijk drukwerk, helpdesk ondersteuning, support en back office voor jezelf en je klanten (alleen bij full-service). Aansluiting bij verschillende reisorganisaties en veel meer.

Meteen weten of je geschikt bent voor Face2Face Travel? Doe de test!

Je hebt ervaring in de reisbranche, passie voor reizen of de opleiding bij TAT opleidingen gevolgd en wilt aan de slag als zelfstandig ondernemer.
Face2Face Travel biedt de mogelijkheid om je eigen succesvolle bedrijf te starten. Middels onderstaande test ontdek je of je voldoet aan de criteria om je bij ons te kunnen aansluiten en te genieten van de samenwerking en de voordelen.